•   Beviljade bidrag 2007
  •   Beviljade bidrag 2008
Beviljade bidrag

Beviljade bidrag 2007


Alla beviljningslistor kan laddas ner som PDF-filer genom att klicka på länkarna till vänster.


Mobilitets- och residensprogrammet


Modulen stöd till nätverk: Kortvarigt nätverksstöd 1/07, 2/07
Modulen stöd till nätverk: Långvarigt nätverksstöd 1/07
Modulen stöd till residenscentra 2007-2009
Modulen mobilitetsstöd 1/07, 2/07, 3/07

Konst- och kulturprogrammet

Modulen för kompetensutveckling, kritik och kunskapsförmedling
1/07, 2/07
Modulen för produktionsinriktad verksamhet och förmedling
1/07, 2/07

Kulturkontakt Nord Sveaborg B 28, FI-00190 Helsingfors