Nordiska program

Nordiske programmer

For å gi kultur- og mediesektoren i Norden flere samarbeidsmuligheter etablerer Kulturministrene tre nye programmer:


Mobilitets- og residensprogram 2007- 2009
Mobilitets- og residensprogrammet er en vesentlig del av den nye strukturen for nordisk kultursamarbeid. Mobilitet for kunstnere og kulturaktører, nettverksbygging og kunstnerresidenser er programmets satsningsområder. Det vil åpne mange flere dører for kunstlivet i og utenfor Norden og bidra til å styrke kulturaktørene.

Program for nordisk kunst- og kultursamarbeid 2007- 2009
Et nytt rammeprogram for nordisk kunst- og kultursamarbeid skal iverksettes fra 2007. Programmet skal fokusere på produksjonsinnrettet virksomhet og formidling samt på kompetanseutvikling, kritikk og kunnskapsformidling. Utviklingsarbeid vil være et avgjørende kriterium for alle prosjekter.

Nordisk Computerspilprogram 2006- 2012
En ny stor satsning er Nordisk Computerspillprogram. Programmet skal stimulere den nordiske dataspillbransjen til å produsere økt kvalitet og flere tilbud av nordisk produserte dataspill for barn og unge.


Kulturkontakt Nord Sveaborg B 28, FI-00190 Helsingfors