Mobilitets- och residensprogrammet

Mobilitets- och residensprogrammet


Mobilitets- och residensprogrammet är ett tvärsektoriellt ramprogram som beviljar stöd till:
  • mobilitet för individer
  • nätverksbyggande för kulturaktörer
  • stöd för residenscenter

Programmet är öppet för professionella:
  • konstnärer
  • producenter
  • kulturaktörer
från alla sektorer inom konst- och kulturfältet


Kulturkontakt Nord Sveaborg B 28, FI-00190 Helsingfors