Konst- och kulturprogrammet

Kunst- og kulturprogrammet


Kunst og kulturprogrammet er et treårig rammeprogram (2007-2009) som er åpent for profesjonelle kunstnere og kulturaktører fra alle sektorer innen kunst og kulturfeltet.


Kunst- og kulturprogrammets overgripende mål: utvikling
  • Begrepet utvikling betyr nytolkning, fornyelse og nyskaping av metoder og presentasjonsformer
  • Programmet legger stor vekt på formidling til publikum, men også mellom profesjonelle aktører og miljøer. Dette kan skje gjennom medvirkende aktørers utveksling av erfaring og kunnskap fra prosjektets ulike faser, blant annet arbeidsprosesser
  • Programmet oppmuntrer til pilotprosjekter

Meningen med programmet er å:
  • Bidra til å fornye og vitalisere det nordiske kunst- og kultursamarbeidet innen Norden, og gjennom et samspill ”Norden i verden – verden i Norden”
  • Stimulere til nye impulser og initiativer fra feltet; lokale, nasjonale og internasjonale aktører, organisasjoner og institusjoner
  • Bidra til å forankre nordisk kunst- og kultursamarbeid hos profesjonelle aktører i de nordiske land og selvstyrende områder, og synliggjøre dette samarbeidet i global sammenheng

Programmet er oppdelt i to moduler

Kulturkontakt Nord Sveaborg B 28, FI-00190 Helsingfors