Moduler KKP

Modulen for produksjonsrettet virksomhet og formidling


Modulen fokuserer på:
  • Produksjon av verk, prosjekter og initiativer som innebærer en kreativ prosess og / eller en møteplass mellom kunstnere / kulturaktører og publikum.

  • Formidling av verk, prosjekter og initiativer i ulike sammenhenger

Søk via det elektroniske søknadsskjemaet


Modulen for kompetanseutvikling, kritikk og kunnskapsformidling


Modulen fokuserer på:
  • Kompetanseheving og kunnskapsformidling i form av seminarer, workshops, masterclasses, kurs el. l. for profesjonelle aktører

  • Kritisk diskurs i form av faglige diskusjoner og samtaler betraktes som viktig i forhold til kompetanseheving

Søk via det elektroniske søknadsskjemaet


Felles kriterier for begge modulene


Kulturkontakt Nord Sveaborg B 28, FI-00190 Helsingfors