•   Lanseringen av mobilitetsprogrammet fick stor genomslagskraft
 •   De baltiska länderna kommer med i Mobilitetsprogrammet
 •   Mobilitets- och residensrundorna är öppna för ansökningar
 •   Kunst- og kulturprogrammet öbnes for ansögninger den 6. februar 12 CET
 •   Mobilitetsrundan öppnas i februari
 •   Över 50 fick mobilitetsstöd
 •   Rådgivarna håller programmet igång
 •   Ansökningstider för 2009
 •   Projektstötte blev uddelt til mange kunstfelter
 •   163 sökte mobilitetsstöd
 •   Mobilitetsstödet öppet för ansökningar
 •   KKN jobbar med partners på öarna
 •   Nästan 250 ansökningar i höstens första runda
 •   Nya språkalternativ i programmen
 •   Nordiskt Kulturforum
 •   Nya språkalternativ i programmen
 •   Nordic Showcase & Drama Forum (eng)
 •   Nyheter från vårt residensnätverk
 •   Stort intresse för nordiskt kultursamarbete
 •   Artist-in-Production
 •   Nytt avtal för nordiska översättningar i mål
Nyheter

Nyheter

25.02.2009

Lanseringen av mobilitetsprogrammet fick stor genomslagskraftDet fanns inte många lediga platser i salongerna när det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur lanserades i Vilnius, Tallinn och Riga i början av februari 2009. Moblitetsprogrammet är nu öppet för deltagare från de baltiska länderna och på lika villkor som för deras nordiska kolleger.

”Vi är verkligen glada över att kunna lansera det utvidgade programmet redan inför årets första ansökningsrundor.  Det var en stor seger att kunna samla krafterna trots de stora ekonomiska utmaningar som regionen står inför” , säger Bergljót Jónsdóttir, direktör för Kulturkontakt Nord.

Programmet lanserades med en serie evenemang i de tre baltiska huvudstäderna. Lanseringen omfattade en officiell öppning med representanter för respektive regering och det isländska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet.  Publiken fick en bild av de nya samarbetsformerna genom en introduktion om mobilitetsprogrammets bidragsformer, kriterier och ansökningsförfarande och genom en presentation av sådana projekt som tidigare har fått bidrag.

Publikmängden var stor i alla de tre baltiska länderna, och Kulturkontakt Nord förutser ett intressant år.

”Det stora intresset i de tre baltiska länderna är en väldigt lovande signal inför det nya samarbetet. Jag är övertygad om att det nordisk-baltiska samarbetet kommer att förstärka kulturfältet i regionen och ge oss ett forum för att lära av varandras erfarenheter”, säger Bergljót Jónsdóttir.

Foto: Annika Söderlund


Kulturkontakt Nord Sveaborg B 28, FI-00190 Helsingfors