Språkpolitik

Språkpolitikk

All informasjon på Kulturkontakt Nords websted, www.kulturkontaktnord.org, er tilgjengelig på skandinavisk, finsk og engelsk. De skandinaviske språkene, norsk, svensk og dansk er likestilte og benyttes vekselvis, noe som er i overensstemmelse med språkpraksisen i det offisielle nordiske samarbeidet. Dette innebærer at all informasjon ikke finnes på alle de tre skandinaviske språkene, men at tekstene er skrevet på henholdsvis norsk, svensk eller dansk.

Det finnes i tillegg en tilknyttet informasjonswebside for hvert av de tre språkene islandsk, grønlandsk og færøysk, med en kort oppsummering av webstedets funksjon og kontaktinformasjon til de lokale kulturkontaktene i Nordens Hus i Reykjavik, Nordens Institut på Grønland og Nordens Hus på Færøyene. Hvis brukere fra disse områdene har problemer med å finne informasjon på webstedet, vil de lokale kulturkontaktene være behjelpelige med dette.

Menyene på www.kulturkontaktnord.org finnes på svensk, finsk og engelsk, slik at brukerne enkelt kan navigere seg rundt på webstedet.

Søknadsskjemaene for mobilitets- og residensprogrammet og kunst- og kulturprogrammet vil være tilgjengelige på skandinavisk og engelsk. Det er også disse språkene som skal anvendes når det søkes om støtte.


Kulturkontakt Nord Sveaborg B 28, FI-00190 Helsingfors