Om webbplatsen

Om Kulturkontakt Nords websted

På dette webstedet finner du informasjon om det nordiske kultursamarbeidet og de nye nordiske programmene.

Ansvarlig utgiver for webstedet er Nordisk Ministerråd. Hvis ikke annet er oppgitt, er gjengivelse av innholdet tillatt, med angivelse av kilden.

Har du synspunkter på webstedet, send gjerne disse til .


Kulturkontakt Nord Sveaborg B 28, FI-00190 Helsingfors