Mandat

Mandat

Kulturkontakt Nord har som oppgave å fremme og videreføre det nordiske kultursamarbeidet innenfor dets mandat. Institusjonens virksomheter og aktiviteter skal ha en høy nordisk profil og bidra til nordisk nytte.

Kulturkontakt Nord er fra 1. januar 2007 organisert som en nordisk institusjon med eget styre, underlagt Nordisk ministerråd. Kulturkontakt Nord er opprettet som en følge av strukturreformen for nordisk kultursamarbeid.


Kulturkontakt Nord Sveaborg B 28, FI-00190 Helsingfors