Nordiskt kultursamarbete

Om det nordiske kultursamarbeidet

Nordisk kultursamarbeid har som overordnede mål:

 • å fremme mangfoldet av kulturuttrykk: Kultursamarbeidet under Nordisk ministerråd skal bidra til å fremme og verne om mangfold av kulturuttrykk i Norden samt å fremme og styrke den nordiske dimensjonen i landenes kulturliv.
   
 • å formidle kunstnere og deres verk: Det skal finnes gode forutsetninger for mobilitet både for individer, grupper og kulturprodukter.
   
 • å styrke kvalitet og konkurransekraft i nordisk kunst- og kulturliv: Det nordiske kultursamarbeidet skal styrke og utvikle den kulturelle og kunstneriske virksomheten i hele Norden.
  Det nordiske kultursamarbeidet skal resultere i at kultur og kunst fra de nordiske land skal være tilgjengelige i Norden og i å få økt gjennomslagskraft hos publikum i hele regionen og internasjonalt.
   
 • å komplementere innsatsen i de enkelte land.
   
 • å ta særlig hensyn til de selvstyrende områder og de særlige strukturelle forutsetninger for det kulturelle samarbeid, som gjelder mellom de selvstyrende områder og det øvrige Norden.

Kulturkontakt Nord Sveaborg B 28, FI-00190 Helsingfors