Styrelse

Kulturkontakt Nords styrelse

Följande ordinarie styrelseledamöter och suppleanter är utnämnda i styrelsen till Kulturkontakt Nord för mandatperioden 1.1.2007 - 31.12.2009:

Kristian Berg
Ordförande
Land: Sverige
Pia Rothberg-Olofsson
Ordinarie styrelseledamot - viceordförande
Land: Åland
Signý Ormarsdóttir
Medlem
Land: Island
Steinar Lien
Suppleant
Land: Norge


Kulturkontakt Nord Sveaborg B 28, FI-00190 Helsingfors