Om Kulturkontakt Nord

Om Kulturkontakt Nord

Kulturkontakt Nord er det nye kontaktpunktet for det nordiske kultursamarbeidet. Institusjonen etableres i 2007 på Sveaborg i Helsingfors og er en del av Nordisk ministerråds organisasjon.

Kulturkontakt Nord skal primært ha ansvar for informasjon og rådgivning for kulturaktører, være en servicefunksjon og fungere som sekretariat for de nordiske kulturministrenes rammeprogrammer samt koordinere Nordisk kulturforums virksomhet. Kulturkontakt Nord skal også profilere nordisk kultursamarbeid i og utenfor Norden.


Kulturkontakt Nord Sveaborg B 28, FI-00190 Helsingfors