Sekretariatet

Ansatte i sekretariatet

Bergljót Jónsdóttir, direktør

Mira Banerjee, rådgiver, kommunikation

Annu Kevarinmäki, rådgiver, konst- och kulturprogrammet

Vava Lunabba, rådgiver

Jonas Lång, administrativ chef

Eija Mäkivuoti, rådgiver

Annika Söderlund, rådgiver, mobilitets- och residensprogrammet


Steffen Ørsted, rådgiver, webkommunikationAdresse:
Kulturkontakt Nord
Sveaborg B 28,
FI-00190 Helsingfors


Kulturkontakt Nord Sveaborg B 28, FI-00190 Helsingfors