Ansökningstider

Ansökningstider

Kulturkontakt Nord mottar endast webbansökningar, det vill säga ansökningar som skickas via Kulturkontakt Nords webbplats. Det projekt som ansökan gäller, eller de specifika aktiviteter som ansökan gäller, får inte ha påbörjats innan de sakkunniga fattat sitt beslut.

Webbansökningar godkänns till och med klockan 23:59 på den sista ansökningsdagen. Vi rekommenderar dock att du skickar in din ansökan i god tid.

Kulturkontakt Nord behandlar ansökningarna under sex veckor efter ansökningsfrist, efter vilket ansökare informeras per e-post.

OBS! De elektroniska ansökningsblanketterna för de olika bidragen läggs in på vår hemsida och går att fylla i ca en månad innan sista ansökningsdagen.


MOBILITETS- OCH RESIDENSPROGRAMMET

Modulen mobilitetsstöd

Ansökningsfrist 2009

öppnas 06.02.2009 / stängs 04.03.2009
öppnas 08.04.2009 / stängs 06.05.2009
öppnas 05.08.2009 / stängs 03.09.2009
öppnas 14.10.2009 / stängs 11.11.2009

 

Modulen stöd till nätverk: Kortvarigt nätverksstöd

Ansökningsfrist 2009

öppnas 08.04.2009 / stängs 06.05.2009
öppnas 05.08.2009 / stängs 03.09.2009

 

Modulen stöd till nätverk: Långvarigt nätverksstöd

Ansökningsfrist 2009

öppnas 05.08.2009 / stängs 03.09.2009

 

Modulen stöd till residenscentra

Ansökningsfrist

Modulen för residensstöd öppnas nästa gång i
slutet av år 2009/början av 2010.

 

KONST- OCH KULTURPROGRAMMET

Modulen för kompetensutveckling, kritik och kunskapsförmedling

Ansökningsfrist 2009

öppnas 06.02.2009 / stängs 09.03.2009
öppnas 05.08.2009 / stängs 03.09.2009


Modulen för produktionsinriktad verksamhet och förmedling

Ansökningsfrist 2009

öppnas 06.02.2009 / stängs 09.03.2009
öppnas 05.08.2009 / stängs 03.09.2009


Kulturkontakt Nord Sveaborg B 28, FI-00190 Helsingfors